Generelle Leievilkår 

KONTRAKT

All leie får en egen kontrakt som signeres ved overtakelse av maskiner og utstyr, denne kontrakten har også utdypende kontraktsvilkår. Denne kontrakten er selve grunnlaget for leieforholdet. I tillegg til disse leievilkårene.

LEIEPRISER
Leie perioden løper fra utstyret tas ut fra vår avdeling, til og med den dagen det er levert tilbake, eller bestilt innhentet av oss. Det beregnes 5 dagers uke med mindre utstyret er i bruk i helg. Ved helg-leie beregnes 2 dager leie, og utstyret kan hentes av kunden fra kl 1500 fredag, om ikke annet er avtalt.

FRAKT
Frakt kan avtales mot avtalte satser som belastes leietaker.

LEIETAKER ANSVAR 
Leietaker er ansvarlig for maskiner og utstyr fra dette forlater P2P Rent til det er returnert oss. Leietakeren forplikter seg til å bruke maskiner & utstyr kun til de arbeidsoppgaver det er beregnet for. Leietaker står for daglig vedlikehold som smøring, olje og vann nivåer. Leietaker får rengjort og hele maskiner & utstyr som er fylt opp med drivstoff, og vi forventer å få det tilbake i samme forfatning. Alle skader og vask, drivstoff, bøyde eller knekt utstyr utover normal slitasje belastes leietaker. Feil og mangler ved maskiner & utstyr skal meldes inn til oss så snart det oppdages, om vi ikke hører noe anser vi utstyret å være i normal forskriftmessig og god stand ved utleveringen og til vi hører noe.

UTLEIERENS ANSVAR

Vi I P2P Rent AS er ansvarlig for at maskiner & Utstyr er vedlikeholdt og godkjent i henhold til regelverk for den enkelte maskin. P2P Rent AS er ikke i noen tilfeller ansvarlig for tap eller andre økonomiske forhold som måtte forårsakes av evt, driftsstans på utstyret, men vi kommer og bytter så snart det er mulig, husk ring om det er noe vi er her for å hjelpe deg. Service og nødvendig vedlikehold av maskinene dekkes av oss i normal arbeidstid.

FORSIKRING AV MASKINER OG UTSTYR 
Maskiner og utstyr er forsikret med dekning for brann, tyveri, kasko, ansvar og førerulykke. Våre priser er ink forsikring. Forsikring dekker ikke: skade pga grov uaktsomhet, skade eller defekt som skyldes bruk i strid med normal bruk og, eller utleiers forskrifter & retningslinjer, skade som skyldes manglende ettersyn, etterfylling av olje, vann, frostvæske osv.) slik skade blir belastet leietaker. Egenandel på skade er 15 000 kr og dekkes av leietaker. Ved skader under 15 000 kr dekkes skade sum av leietaker.

BETALINGSBETINGELSER 
Ved korte leier, og privat leie betales leien på forhånd, legitimasjon må framvises ved forespørsel. Ved leie til våre faste kunder gjelder avtalt rabatt og kreditt.

FREMLEIE
Leietakeren har ingen rett til framleie av leide maskiner og utstyr, leietaker kan ikke overlate sine rettigheter i denne avtale til andre, heller ikke foreta noen rettslige disposisjoner (overdragelse, pantsettelse eller lignende.) av utstyret. I noen tilfeller blir framleie godkjent men dette skal være SKRIFTLIG på leie avtale at dette er godkjent av P2P Rent AS, med signatur fra oss.

Nykirke

Man-fre: 0800-1600

Drammen

Man-fre: 1700-2000 lør: NDT

HAR DU NOEN SPØRSMÅL? VI ER HER OG KAN HJELPE

  • P2P Rent AS
  • Kopstadveien 37
  • 3180 Nykirke
  • 930 65 180
  • post@p2p-rent.com
  • Org. Nr: NO 919 151 795 MVA
  • Kto nr: 1503 90 77458
  • Vipps: 11 82 96 P2P Rent AS

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å øke brukervennligheten i samsvar med Ekom loven.

Ved at du fortsetter å bruke P2P-Rent.no, forutsetter vi at du samtykker til dette. Les mer om personvern.